4647
2/06/2020, 11:33

RESTORAN, LOKANTA KAFE PASTANE, BÖREKÇİ , TATLICI VE İÇERİSİNDE YEME-İÇME HİZMETİ SUNAN İŞLETMELERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

29. RESTORAN, LOKANTA, KAFE PASTANE, BÖREKÇI, TATLICI
VE İÇERISINDE YEME-İÇME HIZMETI SUNAN İŞLETMELERDE
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” kapsamına alınan Yeni
Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler
kapsamında, kontrolü normalleşme süreci aşamasına geçilmiş bulunmaktadır.
Bu kapsamda, yeme-içme sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin güvenli bir
şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, halen faal olan veya faaliyete geçecek olan
yeme-içme tesisleri ve bünyesinde yeme-içme bulunduran tesislerde, aşağıda
belirtilen önlemlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.
Bu tedbirler restoran, lokanta, kafeler ile içinde yeme-içme hizmet alanı bulunan
dinlenme tesisleri, kitapçılar, büfe ve kantinler ile diğer işletmelerin restoran-kafe
bölümleri dahil yeme-içme sektöründeki işletmeler için geçerlidir.
29.1. Genel İlkeler ve Bildirimi
» İşletmelerinin faaliyetleri sırasında, ilgili kamu kurum veya kuruluşları
tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulmalıdır.
» İşletme genelinde COVID-19 ve hijyen kurallarını/uygulamalarını kapsayan
bir protokol hazırlanmalı, protokol düzenli aralıklarla değerlendirilmeli,
uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum
veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak
güncellenmelidir.
» Protokol kapsamında, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin
yaklaşımı ve uygulanacak işlemler de tanımlanmalıdır. Bunlar Sağlık
Bakanlığı’nın yayınladığı COVID-19 rehberinin ilgili bölümünde açıklanmıştır.
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf
» Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla
yükümlüdür. Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal
mesafe planı hazırlanmalı, tesisin misafir kapasitesi sosyal mesafe
planına göre belirlenmeli, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul
edilmeli ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılmalıdır.
Ayrıca, tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin
kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve
uyulması gereken COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar
düzenlenmelidir.
132 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
» COVID-19 tedbirlerine yönelik mutfak temizliği ve gıda güvenliği protokolü,
haşere ve zararlılarla mücadele protokolü hazırlanmalıdır. Sorumlu
personelce protokole uyulması sağlanmalıdır.
29.2. Misafir Kabulü
» Valeler tarafından eldiven kullanılmamalıdır, her araç teslim alma ve
teslim etme hizmetinden önce ve sonra eller alkol bazlı el dezenfektanı ile
temizlenmelidir.
» Valeler araçlara maskesiz binmemelidir.
» Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü
uygulamalıdır. 380C’den yüksek ateş ölçümlerinde, misafir işletmeye
alınmayarak, tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurması sağlanır.
» Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurulur ve misafirlerin ellerini
antiseptikle temizlemelerinden sonra girişleri sağlanır.
» Maskesiz müşteri içeri alınmaz. Misafirin yanında yoksa verilmek üzere
maske bulundurulmalıdır, misafirlerin yeme-içme faaliyeti dışında ve
masadan her kalktıklarında maske takması sağlanır.
» Asansörlerin içine 1’er metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılarak,
toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenmeli
ve yazılı/görsel bilgilendirme yapılmalıdır.
29.3. Yemek Salonu ve Genel Kullanım Alanları
» Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları
ve açık alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak
düzenlenmelidir. Tesisin içinde veya dışarısında sıra oluşabilecek her yerde
(lavabo önleri, varsa sigara içme alanları vb.) 1,5 metre ara ile sosyal mesafe
işaretlemeleri yapılmalıdır.
» Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden (anne veya baba ile
birlikte çocuklar) olan misafirler arasında uygulanmaz.
» Yemek servisi verilen masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana
sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmelidir. Grup halinde
gelen müşteriler için masa birleştirmeleri yapıldığı takdirde diğer masalarla
aradaki 1,5 metre mesafe korunacak şekilde yapılmalıdır.
» Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalıdır. Masa yanlarına
sandalye konulmaz ve masa yanlarına oturma düzeni oluşturulmaz.
COVID-19 | SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ 133
» Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma
düzeni uygulanmalı veya karşılıklı oturma mesafesinin arttırılması amacıyla
iki masa birleştirilerek kullanılmalıdır.
» Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen
veya daire) her masa için uygulanır.
» Yan yana tek kişilik oturma düzeni olan bar masası şeklindeki masalarda
sandalyeler arası mesafe 1 metre olacak şekilde düzenlenmelidir. Personel
ile müşterilerin doğrudan yüz yüze kaldığı bar masaları mümkünse
kullanılmamalıdır. Kullanılmaları halinde personel ile müşteri arasındaki
mesafe en az 1 metre olmalı, bu bölümde çalışan personeller tıbbi maske
ve yüz koruyucu siperlik takmalıdır. Maskeler nemlendikçe değiştirilmeli ve
siperlik belirli aralıklarla uygun ürünle silinerek dezenfekte edilmelidir.
» Her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulmalıdır.
» Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan
kaçınmaya özen gösterir.
» Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına misafir
erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılmalı,
servis ise mutfak personeli tarafından sunulmalıdır.
» Çay/kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçların kaldırılmalı
veya misafire servis elemanı aracılığıyla servis yapılmalıdır.
» Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat,
peçete, menü gibi malzemelerin her misafir kullanımından sonra silinerek
uygun şekilde temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Mümkünse tek
kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete kullanılmalıdır.
» Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınmalı, temaslı post cihazı
kullanılması halinde, her kullanımdan sonra cihazın %70’lik alkol ile silinerek
temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
» Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, geniş
salonların farklı yerlerinde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
» Genel tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak
düzenlenmelidir. Düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık
sık dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
» Tesis içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları hizmete açılmaz. İşletmelerin
açık alanlarındaki oyun grupları sık aralıkla dezenfektan ile silinmek şartıyla
hizmete açılabilir. Bu alanlarda oyun havuzu topları gibi sürekli silinmesi
134 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
mümkün olmayan küçük materyaller bulundurulmaz
29.4. Personel
» Personelin düzenli sağlık kontrolü yapılmalı, birlikte yaşadığı kişilerin
COVID-19 açısından izlenebilmesi için personelden periyodik bilgi
alınmalıdır.
» Tüm personele COVID-19 salgını ve hijyen konusunda bilgi/eğitim verilmesi
sağlanmalıdır.
» Personel girişinde termal kamera veya temassız ateş ölçümü yapılmalı ve
el antiseptiği bulundurulmalıdır.
» Personele, çalışma yerine, misafirler ve ortam ile temasına uygun kişisel
koruyucu ekipman (tıbbi maske, yüz koruyucu gibi) ile el antiseptiği sağlanır
ve kullanımı izlenir. Bütün personel ağız ve burnu kapatacak şekilde tıbbi
maske kullanmak zorundadır. Maskeler gün içinde nemlendikçe mutlaka
değiştirilmelidir.
» Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanmalıdır.
» Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen
gösterilmelidir.
» Personelin soyunma-duş-tuvalet ve ortak yemek yeme, dinlenme alanları
sosyal mesafe koşullarına uygun olarak düzenlenmeli, bu konuda gerekirse
yer işaretleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılmalıdır, bu alanların
temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak
sağlanmalıdır.
» Mal tedariki veya başka sebeplerle (tamir, bakım vb.) tesise geçici olarak
kabul edilen kişilerin temasının asgari düzeyde tutulmasına yönelik kurallar
belirlenerek uygulanması izlenmelidir. Ayrıca, bu kişilerin sosyal mesafe
kuralı korunarak ve koruyucu donanım kullanarak işlemlerini yapmaları
sağlanmalıdır.
» Personelde hastalık belirtileri tespiti halinde tıbbi maske takılarak en yakın
sağlık kuruluşuna başvurması sağlanmalıdır.
29.5. Mutfak, Pişirme ve Servis Alanları
» Gıda güvenliği ve mutfak hijyeni uygulamalarının ilgili mevzuat ve
yönetmeliklere uygun yapılması sağlanmalıdır.
» Gıda üretim alanına ham madde ve ürün sevklerinde ve mutfak alanında
COVID-19 | SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ 135
hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve
ekipman bulundurulmalıdır. Mutfak ve pişirme alanlarına görevli olmayan
personel girememelidir.
» Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı şekilde saklanmalıdır.
» Çapraz bulaşmayı önlemek için, işlem görmemiş gıda maddeleri ile
hazırlanmış gıdalar mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza
edilmelidir. Ayrıca, hiçbir gıda maddesi zeminle temas ettirilmemelidir.
» Mutfak ve ilişkili alanların, mutfakta kullanılan her türlü donanım ve
ekipmanın, tezgâh ve saklama alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli olarak
sağlanmalıdır. Elle sık temas eden yüzeyler 1/100’lük çamaşır suyu ile
düzenli olarak silinmelidir.
» Servis malzemeleri (tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak gibi) bulaşık
makinasında yıkanmalıdır. Mutfak personeli çalışma esnasında iş kıyafeti ve
kişisel koruyucu ekipman kullanılmalı, ellerini düzenli olarak yıkamalıdır.
» Mutfakta, personelin uyması gereken kurallar ve iyi hijyen uygulamaları ile
ilgili görsel/yazılı bilgilendirme yapılmalıdır.
29.6. Lavabo ve Tuvaletler
» Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu
imkan yoksa tuvalet alanına giriş kapılarının kolları 1/100’lük çamaşır suyu
ile sık sık silinmelidir.
» Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar 1/10’luk, lavabolar, musluk ve
batarya başlıkları, kapı kolları 1/100’lük çamaşır suyu ile sık sık temizlenmeli
ve dezenfekte edilmelidir.
» Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilmeli ve temizlik saatleri
görünür şekilde asılmalıdır. Devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu
bulundurulmalıdır.
» Temizlik yapan personel kişisel koruyucu ekipman (eldiven ve maske)
kullanmalı, işlem sonrası kullanılan iş yeri çöpüne atılır, su ve sabunla en az
20 saniye el temizliği ve hijyeni sağlanmalıdır.
» Tuvaletlerde el kurutma fanları kapatılarak kullanım dışı bırakılmalı, tek
kullanımlık kağıt havlular kullanılmalıdır.
29.7. Genel Temizlik ve Bakım
» Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun ürün
136 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
kullanılarak, uygun sıklıkta yapılmalı, bu uygulamaların izlenebilirlik kayıtları
tutulmalıdır.
» Tesisin tamamında kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik
düğmeleri, post cihazı, televizyon kumandası, telefon, bilgisayar klavyesi,
menü, masa üstleri, tuzluk/biberlik gibi el temasının yoğun olduğu
yüzeyler sık sık su ve deterjanla temizlenmeli, 1/100 sulandırılmış
çamaşır suyu ile dezenfeksiyonu sağlanmalı, klor bileşiklerinin zarar verdiği
post cihazı, telefon, bilgisayar klavyesi gibi yüzeylerde ise %70’lik alkol
bazlı ürünler kullanılarak, izlenebilirlik kayıtları tutulmalıdır.
» Havalandırma ve klima sisteminin, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi
araç, gereç, malzeme ve donanımın periyodik bakımları ve gerekli olanların
sterilizasyonu sağlanmalıdır.
» Klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri periyodik olarak zamanında
değiştirilir. Klimalar %100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılır.
Vantilatörler ise kullanılmaz. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan
tesislerin havalandırması temiz hava dolaşımını sağlayacak şekilde
düzenlenir ve sık sık doğal havalandırma yapılır.
» Klima kullanımı konusunda T.C. Sağlık Bakanlığının yayınladığı/
yayınlayacağı “Toplumda Klimaların Kullanımı” rehberine uyulmalıdır.
» Tesisteki kapalı mahallerin tamamının sıklıkla kapı ve pencereleri açılarak
doğal havalandırması sağlanmalıdır.
29.8. İşletme Araçları
» Araçlarda el antiseptiği veya kolonya bulundurulur.
» İşletme araçlarına el antiseptiği ile ellerin temizliği sağlanarak binilir ve araç
içinde sürekli maske takılır. Mümkünse araçların her zaman aynı personel
tarafından kullanımı sağlanır.
» Aracın el teması yoğun yüzeyleri (kapı kolları, cam kumandaları,
direksiyon, vites, radyo vb.) her kullanımdan sonra %70 alkol içeren ürünle
dezenfeksiyonu sağlanır.
» Bu tedbirler sürece bağlı olarak zaman içerisinde güncellenecektir.
»


 

Diğer Yazılar

Tüm Yazılar...