4647
5/03/2016, 14:19

6663 Sayılı Torba Kanun (Destek Primi & Genç Esnaf Girişimci Desteği & Basit Usule 8.000.-TL Kazanç İndirimi Hk.)

    Konfederasyonumuzca ısrarla takip edilen 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10.Şubat.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazatede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre:

    1.Sosyal Güvenlik Destek Primi Kaldırıldı 

    08 Eylül 1999 tarihinden itibaren emekli olduğu halde çalışmaya devam eden BAĞ-KUR'luların emekli aylıklarından kesilmeye başlanan Sosyal Güvenlik Destek Primi 10 Şubat 2016 tarihi itibariyle tamamen kaldırılmıştır. Bu tarihten itibaren emekli olduğu halde BAĞ-KUR kapsamında çalışmaya devam edenlerin emekli aylıklarından kesinti yapılmayacaktır.

    2.Genç Esnaf ve Sanatkarlar İçin Girişimci Desteği


    Yukarıda adı geçen (6663 sayılı Kanun) Kanunun 1 inci maddesi ile ilk defa faaliyete başlayan genç esnaf ve sanatkarların toplamda 75 bin TL'ye kadar olan kazançları 3 dönem boyunca vergi dışı bırakılmaktadır. Yapılan bu düzenlemeden faydalanmanın şartları şu şekildedir:
          İlk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olması,
          Mükellefiyet tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış olması,
          İşe başlamanın yasal süresi içinde bildirilmiş olması,
          Kendi işinin başında bilfiil çalışılması,
          Faaliyetin adi ortaklık olarak açılması halinde ortakların her birinin bu şartları ayrı ayrı taşıyor olması,
          Faaliyetin eş, çocuklar veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,
          Mevcut bir işletmeye sonradan ortak olunmaması.
    Yukarıda yazılı şartları topluca taşıyanlar, söz konusu vergi avantajından yararlanabileceklerdir. Ancak, bu avantajdan yararlanılıyor olsa dahi vergi beyannamelerinin süresinde verilmesi gerekmektedir.

    3.Basit Usulde 8.000.-TL Kazanç İndirimi 

    Kanunun 2 inci maddesinde yapılan düzenleme ile Basit Usule tabi esnaf ve sanatkarlarımızın yıllık 8.000.-TL'ye kadar olan kazançları vergi dışı bırakılmaktadır. Söz konusu uygulama 2016 gelirleri için ugulanacaktır. 8.000.-TL tutarındaki indirimin miktarı her yıl yeniden değerleme oranında arttırılacak, ilk defa faaliyete başlayan genç esnaf ve sanatkarların yukarıdaki 2 inci maddede yazılı (Genç Esnaf ve Sanatkarlar Girişimci Desteği) vergi avantajından yararlanmaları halinde bu destekten yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.  


 

Diğer Yazılar

Tüm Yazılar...