4647
25/09/2014, 16:58

Ahilik Haftası Mevlid-i Şerif'i 25 Eylül 2014 Perşembe Günü Çınaraltında Yapıldı

Temeli 13. yüzyılda Kırşehir'de atılan ve daha sonra dalga dalga tüm Anadolu'ya yayılan Ahilik geleneği ortaya çıktığı andan itibaren dini ve ahlaki yapının korunmasında, Anadolu insanının yetişmesinde ve terbiyesinde, Osmanlı Devletinin kuruluşunda, Türklerin yerleşik hayata geçişinde, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında büyük hizmetleri bulunana Ahilik Geleneğinin, geçmişten bugüne sosyal, kültürel ve ekonomik hayattaki yeri büyüktür.
Anadolu insanının sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmesini sağlayan, bununla birlikte doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik ve dayanışma gibi ahlaki değerleri üyelerine aşılamaya çalışan Ahilik teşkilatı, taşıdığı vasıflar sebebiyle kısa zamanda geniş bir coğrafyaya yayılarak büyük kabul görmüştür.
Bu geleneği yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve Ahi Evran-ı Veli'yi anmak üzere, Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi İlimizdede 22-26 Eylül tarihleri arasında 19.cusunu kutladığımız Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, hayatını kaybetmiş esnaf ve esnaf yakınları ile aziz şehitlerimiz için 25 Eylül Perşembe günü Çınaraltında esnaf ve halkımızın katılımlarıyla Mevlid-i Şerifimiz gerçekleşmiştir.


 

Diğer Yazılar

Tüm Yazılar...