4647

Gerçek Usul Mükelleflerin Gelir Vergisi Beyannamesi

Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerimiz Mart ayı içinde Malmüdürlüğü'ne Gelir Vergisi Beyannamelerini vermek zorundadırlar.
Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerimiz Gelir vergisi 1. Taksitlrini Mart ayı, 2. Taksitlertini ise Temmuz ayı sonuna kadar ödemek zorundadırlar.
Sayın Gerçek Usul Mükelleflerimize önemle duyurulur.