4647

Yıllık Aidat Son Ödeme Tarihleri

Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odamıza Kayıtlı tüm esnaflarımız,
5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'na göre her yıl Odamıza aidat ödemekle yükümlüdürler.
Yıllık aidat 1. Taksitleri Nisan ayı içinde, 2. taksitleri ise Ekim ayı içinde ödenir.
Sayın esnaflarımıza önemle duyurulur.