4647

Basit Usulde 2016 Yılı İçin Deftere Geçme Hadleri

Kira Hadleri: Basit Usulde Vergilendirilen mükelleflerimiz 2016 yılında yıllık kira tutarı olan 4.200 TL yi aşmamaları gerekmektedir. (Aylık 350 TL) Yıllık Alış ve Satış Hasılatları:   1. Satın aldıkları malı olduğu gibi veya işledikten sonra satanların;  Yıllık alımları tutarının 88.000 TL, veya yıllık satışları tutarının 126.000 TL yi aşmaması 2. (1) numaralı bentte yazılı olanların dışında bir işle uğraşanların; Yıllık gayri safi iş hasılatlarının 42.000 TL yi aşmaması 3. (1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde; Yıllık satış tutarı ve iş hasılatı toplamının 88.000 TL yi aşmaması gerekmektedir.
Devamı

Basit Usul Vergi Mükelleflerimizin Gelir Vergisi Beyannameleri

Basit Usulde Vergilendirilen (BUV) mükelleflerimiz her yıl Şubat ayı içinde Gelir Vergisi beyannamesi vermek zorundadırlar. Basit Usul Mükelleflerimiz, Gelir Vergisi 1.Taksitlerini Şubat ayı sonuna kadar, 2. Taksitlerini ise Haziran ayı sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir. Sayın Basit Usul Esnaflarımıza önemle duyurulur.
Devamı

Gerçek Usul Mükelleflerin Gelir Vergisi Beyannamesi

Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerimiz Mart ayı içinde Malmüdürlüğü'ne Gelir Vergisi Beyannamelerini vermek zorundadırlar. Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerimiz Gelir vergisi 1. Taksitlrini Mart ayı, 2. Taksitlertini ise Temmuz ayı sonuna kadar ödemek zorundadırlar. Sayın Gerçek Usul Mükelleflerimize önemle duyurulur.
Devamı

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

Devamı

Yıllık Aidat Son Ödeme Tarihleri

Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odamıza Kayıtlı tüm esnaflarımız, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'na göre her yıl Odamıza aidat ödemekle yükümlüdürler. Yıllık aidat 1. Taksitleri Nisan ayı içinde, 2. taksitleri ise Ekim ayı içinde ödenir. Sayın esnaflarımıza önemle duyurulur.   
Devamı